Add KeyAuthority extension elements.
authorcantor <cantor@ab3bd59b-922f-494d-bb5f-6f0a3c29deca>
Tue, 29 Mar 2005 21:16:22 +0000 (21:16 +0000)
committercantor <cantor@ab3bd59b-922f-494d-bb5f-6f0a3c29deca>
Tue, 29 Mar 2005 21:16:22 +0000 (21:16 +0000)
commit96b3b09ec9a8f82ee6b40db88ad8b40d64760469
tree92d16731fbc2b0d2ac61518354c9a95f75862914
parentfa6d78d25ef928c34c283147e053b98650872952
Add KeyAuthority extension elements.

git-svn-id: https://subversion.switch.ch/svn/shibboleth/java-idp/trunk@1348 ab3bd59b-922f-494d-bb5f-6f0a3c29deca
src/edu/internet2/middleware/shibboleth/metadata/provider/XMLMetadataProvider.java