Fixed a bug in the Shib SSO handler.
authorwassa <wassa@ab3bd59b-922f-494d-bb5f-6f0a3c29deca>
Mon, 14 Mar 2005 19:47:41 +0000 (19:47 +0000)
committerwassa <wassa@ab3bd59b-922f-494d-bb5f-6f0a3c29deca>
Mon, 14 Mar 2005 19:47:41 +0000 (19:47 +0000)
commit229216afaa956d71b1df9cc01faa836d76b205ce
tree91287500f21d5eec9993a0be254f15c600e0708f
parent3e1c921fce0faa6def429ec14d0f9aa85594ed7c
Fixed a bug in the Shib SSO handler.

git-svn-id: https://subversion.switch.ch/svn/shibboleth/java-idp/trunk@1292 ab3bd59b-922f-494d-bb5f-6f0a3c29deca
src/edu/internet2/middleware/shibboleth/idp/provider/ShibbolethV1SSOHandler.java